Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

heard

คำแปล
The
girl
heard
a
bird
.
เด็กผู้หญิงคนนี้ได้ยินนกตัวหนึ่ง
She
heard
me
.
เธอได้ยินฉัน
I
heard
you
.
ฉันได้ยินคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ hear


PersonPresentPast
Ihearheard
he/she/ithearsheard
you/we/theyhearheard

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย