ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

heard

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
heard
ได้ยิน
a
หนึ่ง
bird
นก (คำเอกพจน์)
.
เด็กผู้หญิงคนนี้ได้ยินนกตัวหนึ่ง
She
เธอ
heard
ได้ยิน
me
ผม
ฉัน
.
เธอได้ยินฉัน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
heard
ได้ยิน
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันได้ยินคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ hear


PersonPresentPast
Ihearheard
he/she/ithearsheard
you/we/theyhearheard

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย