ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hear

คำแปล
ได้ยิน
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
hear
ได้ยิน
a
หนึ่ง
child
เด็ก
ลูก
.
ฉันได้ยินเด็กคนหนึ่ง
5 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hear
ได้ยิน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
.
ฉันได้ยินผู้หญิง
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hear
ได้ยิน
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันได้ยินคุณ
4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ hear


PersonPresentPast
Ihearheard
he/she/ithearsheard
you/we/theyhearheard

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย