ภาษาอังกฤษ

health

ภาษาไทย
สุขภาพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
healthตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis is a danger for your health.คำแปลนี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย