ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

head

คำแปล
หัว
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
head
หัว
?
หัวของคุณอยู่ที่ไหน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
head
หัว
is
เป็น
อยู่
คือ
red
สีแดง
.
หัวนี้สีแดง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
head
หัว
หัว
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย