ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

have

คำแปล
มี
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
ฉันมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
11 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
have
มี
bread
ขนมปัง
.
พวกเรามีขนมปัง
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
have
มี
rice
ข้าว
.
พวกเรามีข้าว
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have


PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย