ภาษาอังกฤษ

hate

ภาษาไทย
เกลียด, ความเกลียดชัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
hateตัวอย่างYou hate this man.คำแปลคุณเกลียดผู้ชายคนนี้
hateตัวอย่างMy son does not hate you.คำแปลลูกชายของฉันไม่เกลียดคุณ
hateตัวอย่างThe hate does not help.คำแปลความเกลียดชังไม่ช่วยอะไร

การเชื่อมhate

PersonPresentPast
Ihatehated
he/she/ithateshated
you/we/theyhatehated
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย