ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

has

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
has
มี
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
เด็กผู้ชายมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
She
เธอ
has
มี
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
เธอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
3 ความคิดเห็น
She
เธอ
has
มี
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
เธอมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have


PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย