ภาษาอังกฤษ

has

ภาษาไทย
มี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
hasตัวอย่างThe boy has a newspaper.คำแปลเด็กผู้ชายมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
haveตัวอย่างThey have a newspaper.คำแปลพวกเขามีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
hadตัวอย่างI had a dog when I was younger.คำแปลฉันเคยมีหมาตัวหนึ่งเมื่อฉันอายุน้อยกว่านี้
havingตัวอย่างMy aunt likes having tea in the afternoon.คำแปลคุณป้าของฉันชอบการดื่มน้ำชาในตอนบ่าย
hadตัวอย่างI have already had breakfast.คำแปลฉันได้กินข้าวเช้าแล้ว
haveตัวอย่างShe did not have her food.คำแปลเธอไม่ได้มีอาหารของเธอ
hasตัวอย่างMy father has never cooked for us.คำแปลคุณพ่อของฉันไม่เคยได้ทำอาหารให้พวกเราเลย
haveตัวอย่างI have read all of her books.คำแปลฉันได้อ่านหนังสือของเธอทั้งหมดทุกเล่มแล้ว
hadตัวอย่างI found every letter that he had written to my mother.คำแปลฉันได้เจอจดหมายทุกฉบับที่เขาได้เคยเขียนมาหาคุณแม่ของฉัน
haveตัวอย่างWe will have decided to walk.คำแปลพวกเราจะได้ตัดสินใจที่จะเดินแล้ว

การเชื่อมhave

PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย