ภาษาอังกฤษ

hard

ภาษาไทย
แข็ง, ยาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
hardตัวอย่างHer question is hard.คำแปลคำถามของเธอยาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย