ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hard

คำแปล
แข็ง, ยาก
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
work
งาน
ทำงาน
hard
ยาก
แข็ง
.
คุณทำงานหนัก
1 ความคิดเห็น
Her
ของเธอ
เธอ
question
คำถาม
is
อยู่
คือ
เป็น
hard
ยาก
แข็ง
.
คำถามของเธอยาก
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
hard
แข็ง
ยาก
.
มันยาก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย