ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

happy

คำแปล
ยินดี, มีความสุข
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
happy
มีความสุข
ยินดี
!
ฉันมีความสุข
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
be
อยู่
เป็น
happy
ยินดี
มีความสุข
to
ถึง
สู่
help
ความช่วยเหลือ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือคุณ
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
poor
จน
น่าสงสาร
ยากจน
,
but
แต่
happy
มีความสุข
ยินดี
.
เธอยากจนแต่มีความสุข
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย