ภาษาอังกฤษ

happen

ภาษาไทย
เกิดขึ้น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
happenedตัวอย่างWhat happened to you yesterday?คำแปลอะไรได้เกิดขึ้นกับคุณเมื่อวานนี้
happenตัวอย่างHow did it happen?คำแปลมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

การเชื่อมhappen

PersonPresentPast
Ihappenhappened
he/she/ithappenshappened
you/we/theyhappenhappened

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย