ภาษาอังกฤษ

hand

ภาษาไทย
มือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
handตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy daughter, on the other hand, is three years old.คำแปลในทางกลับกัน ลูกสาวของฉันอายุสามปี
handsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI eat with the hands.คำแปลฉันใช้มือกิน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย