Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

had

คำแปล
They
would
have
had
to
go
there
.
พวกเขาคงจะต้องไปที่นั่น
1 ความคิดเห็น
I
found
every
letter
that
he
had
written
to
my
mother
.
ฉันได้เจอจดหมายทุกฉบับที่เขาได้เคยเขียนมาหาคุณแม่ของฉัน
2 ความคิดเห็น
I
had
a
dog
when
I
was
younger
.
ฉันเคยมีหมาตัวหนึ่งเมื่อฉันอายุน้อยกว่านี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have


PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย