ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

had

คำแปล
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
would
จะ - past tense
have
มี
had
มี
to
ถึง
สู่
go
ไป
there
ที่นั่น
.
พวกเขาคงจะต้องไปที่นั่น
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
found
เจอ
every
ทุก
letter
จดหมาย
that
ว่า
นั่น
นั้น
he
เขา
had
มี
written
เขียน
to
ถึง
สู่
my
ของฉัน
ของผม
mother
แม่
.
ฉันได้เจอจดหมายทุกฉบับที่เขาได้เคยเขียนมาหาคุณแม่ของฉัน
2 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
had
มี
a
หนึ่ง
dog
หมา
สุนัข
when
เมื่อ
ตอน
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
was
อยู่
เป็น
younger
อายุน้อยกว่า
.
ฉันเคยมีหมาตัวหนึ่งเมื่อฉันอายุน้อยกว่านี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have


PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย