gym

คำแปล
โรงยิม, ฟิตเนส
What
อะไร
do
ทำ
they
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
do
ทำ
at
ตอน
ที่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
gym
โรงยิม
ฟิตเนส
?
พวกเขาทำอะไรฟิตเนส
2 ความคิดเห็น
What
อะไร
do
ทำ
they
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
do
ทำ
at
ตอน
ที่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
gym
โรงยิม
ฟิตเนส
?
พวกเขาทำอะไรฟิตเนส
2 ความคิดเห็น
What
อะไร
do
ทำ
they
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
do
ทำ
at
ตอน
ที่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
gym
โรงยิม
ฟิตเนส
?
พวกเขาทำอะไรฟิตเนส
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย