ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

guide

คำแปล
ไกด์, ผู้นำเที่ยว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
guide
ผู้นำเที่ยว
ไกด์
is
เป็น
อยู่
คือ
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
ผู้นำเที่ยวคนนี้สำหรับคุณ
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
guide
ผู้นำเที่ยว
ไกด์
is
เป็น
อยู่
คือ
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
ผู้นำเที่ยวคนนี้สำหรับคุณ
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
guide
ผู้นำเที่ยว
ไกด์
is
เป็น
อยู่
คือ
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
ผู้นำเที่ยวคนนี้สำหรับคุณ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย