guide

คำแปล
ไกด์, ผู้นำเที่ยว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
guide
ผู้นำเที่ยว
ไกด์
is
เป็น
อยู่
คือ
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
ผู้นำเที่ยวคนนี้สำหรับคุณ
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
guide
ผู้นำเที่ยว
ไกด์
is
เป็น
อยู่
คือ
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
ผู้นำเที่ยวคนนี้สำหรับคุณ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
a
หนึ่ง
guide
ผู้นำเที่ยว
ไกด์
in
ใน
Brazil
บราซิล
.
ฉันต้องการผู้นำเที่ยวคนหนึ่งในประเทศบราซิล
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย