ภาษาอังกฤษ

guide

ภาษาไทย
ไกด์, ผู้นำเที่ยว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
guideตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need a guide in Brazil.คำแปลฉันต้องการผู้นำเที่ยวคนหนึ่งในประเทศบราซิล
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย