ภาษาอังกฤษ

guard

ภาษาไทย
ยาม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
guardตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe guard drinks coffee.คำแปลยามคนนี้ดื่มกาแฟ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย