ภาษาอังกฤษ

groups

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
groupตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIs that the last group?คำแปลั้นคอกลุ่มสดทายใชไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย