ภาษาอังกฤษ

group

ภาษาไทย
กลุ่ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
groupตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIs that the last group?คำแปลนั้นคือกลุ่มสุดท้ายใช่ไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย