ภาษาอังกฤษ

ground

ภาษาไทย
สนาม, พื้นดิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
groundตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe boy eats on the ground.คำแปลเด็กผู้ชายคนนี้กินอยู่บนพื้นดิน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย