great

คำแปล
เยี่ยม
My
ของผม
ของฉัน
wife
ภรรยา
is
อยู่
คือ
เป็น
great
เยี่ยม
.
ภรรยาของผมยอดเยี่ยม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
coffee
กาแฟ
is
อยู่
คือ
เป็น
great
เยี่ยม
.
กาแฟนี้ยอดเยี่ยม
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
are
อยู่
เป็น
great
เยี่ยม
!
คุณยอดเยี่ยม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย