ภาษาอังกฤษ

great

ภาษาไทย
เยี่ยม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
greatตัวอย่างMy wife is great.คำแปลภรรยาของผมยอดเยี่ยม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย