ภาษาอังกฤษ

grass

ภาษาไทย
หญ้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
grassตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey walk on the grass.คำแปลพวกเขาเดินบนหญ้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย