ภาษาอังกฤษ

grandfather

ภาษาไทย
ปู่, ตา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
grandfatherตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl has a grandfather.คำแปลเด็กผู้หญิงมีปู่คนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย