Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grandfather

คำแปล
ปู่, ตา
I
eat
with
my
grandfather
.
ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน
3 ความคิดเห็น
I
eat
with
my
grandfather
.
ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน
3 ความคิดเห็น
I
eat
with
my
grandfather
.
ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย