ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grandfather

คำแปล
ปู่, ตา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
my
ของฉัน
ของผม
grandfather
ตา
ปู่
.
ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน
3 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
my
ของฉัน
ของผม
grandfather
ตา
ปู่
.
ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน
3 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
has
มี
a
หนึ่ง
grandfather
ตา
ปู่
.
เด็กผู้หญิงมีปู่คนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย