ภาษาอังกฤษ

grades

ภาษาไทย
ระดับ, เกรด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
gradeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a good grade.คำแปลมันเป็นคะแนนที่ดี
gradesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างOur grades are on the teacher's desk.คำแปลคะแนนของพวกเราอยู่บนโต๊ะของคุณครู
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย