ภาษาอังกฤษ

governor

ภาษาไทย
ผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
governorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe governor does not speak English.คำแปลผู้ว่าการคนนี้ไม่พูดภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย