ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

goodbye

คำแปล
ลาก่อน, สวัสดี
Goodbye
ลาก่อน
สวัสดี
and
และ
good
goodnight
ราตรีสวัสดิ์
ดี
night
goodnight
ราตรีสวัสดิ์
กลางคืน
!
ลาก่อนและราตรีสวัสดิ์
2 ความคิดเห็น
Hello
สวัสดี
and
และ
goodbye
ลาก่อน
สวัสดี
.
สวัสดีและลาก่อน
38 ความคิดเห็น
Goodbye
ลาก่อน
สวัสดี
!
ลาก่อน
10 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย