ภาษาอังกฤษ

good

ภาษาไทย
ดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
goodตัวอย่างAre you a good doctor?คำแปลคุณเป็นหมอที่ดีหรือเปล่า
betterตัวอย่างI swim better than him.คำแปลฉันว่ายน้ำดีกว่าเขา
bestตัวอย่างHe is the best lawyer.คำแปลเขาคือนักกฎหมายที่ดีที่สุด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย