ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

good

คำแปล
ดี
Are
เป็น
อยู่
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
a
หนึ่ง
good
ดี
doctor
แพทย์ (คำนามเอกพจน์)
หมอ (คำนามเอกพจน์)
?
คุณเป็นหมอที่ดีหรือเปล่า
1 ความคิดเห็น
That
นั่น
ว่า
นั้น
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
good
ดี
question
คำถาม
.
นั่นเป็นคำถามที่ดี
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
good
ดี
boy
เด็กผู้ชาย
.
เขาเป็นเด็กดี
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย