ภาษาอังกฤษ

gone

ภาษาไทย
ไป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
goesตัวอย่างHe goes and I go.คำแปลเขาไปและฉันไป
goตัวอย่างHe goes and I go.คำแปลเขาไปและฉันไป
wentตัวอย่างMy mother went to church last Sunday.คำแปลคุณแม่ของฉันได้ไปโบสถ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว
goneตัวอย่างI have gone to the park yesterday.คำแปลฉันได้ไปที่สวนแห่งนั้นเมื่อวานนี้
goingตัวอย่างThe student is going to achieve what he wants.คำแปลนักเรียนคนนี้จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ
goingตัวอย่างGoing to school is a necessary thing.คำแปลการไปโรงเรียนเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องหนึ่ง
goตัวอย่างYesterday, I did not go to college.คำแปลเมื่อวานนี้ ฉันไม่ได้ไปที่วิทยาลัย

การเชื่อมgo

PersonPresentPast
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย