ภาษาอังกฤษ

gold

ภาษาไทย
ทองคำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
goldตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe wife only wants gold.คำแปลภรรยาอยากได้ทองคำเท่านั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย