ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

gold

คำแปล
ทองคำ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
wife
ภรรยา
only
เท่านั้น
แค่
wants
อยากได้
gold
ทองคำ
.
ภรรยาอยากได้ทองคำเท่านั้น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
wife
ภรรยา
only
เท่านั้น
แค่
wants
อยากได้
gold
ทองคำ
.
ภรรยาอยากได้ทองคำเท่านั้น
That
นั้น
นั่น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
pure
บริสุทธิ์
gold
ทองคำ
.
นี่คือทองคำบริสุทธิ์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย