ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

goes

คำแปล
He
เขา
goes
ไป
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
.
เขาไปและฉันไป
1 ความคิดเห็น
The
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
goes
ไป
.
ผู้ชายไป
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
goes
ไป
.
เธอไป
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ go


PersonPresentPast
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย