ภาษาอังกฤษ

goal

ภาษาไทย
เป้าหมาย, ประตู, จุดประสงค์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
goalตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is your real goal?คำแปลเป้าหมายของคุณที่จริงคืออะไร
goalsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างShe scored many goals.คำแปลเธอยิงเข้าหลายประตู
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย