ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

go

คำแปล
ไป
He
เขา
goes
ไป
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
.
เขาไปและฉันไป
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
men
ผู้ชาย
go
ไป
.
พวกผู้ชายไป
2 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
will
จะ
not
ไม่
ไม่ใช่
go
ไป
to
ถึง
สู่
Canada
แคนาดา
.
พวกเราจะไม่ไปแคนาดา
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ go


PersonPresentPast
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย