Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

giving

คำแปล
She
likes
giving
her
sister
a
book
.
เธอชอบการให้หนังสือเล่มหนึ่งกับพี่สาวของเธอ
I
like
giving
her
an
apple
.
ฉันชอบการให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งกับเธอ
I
like
giving
you
a
rose
.
ฉันชอบให้ดอกกุหลาบดอกหนึ่งกับคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ give

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igivegave
he/she/itgivesgave
you/we/theygivegave

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย