ภาษาอังกฤษ

girlfriend

ภาษาไทย
แฟน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
girlfriendตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe is my girlfriend.คำแปลเธอเป็นแฟนของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย