ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

girl

คำแปล
เด็กผู้หญิง
A
หนึ่ง
girl
เด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
Girl
เด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิง
10 ความคิดเห็น
A
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
,
a
หนึ่ง
girl
เด็กผู้หญิง
.
เด็กผู้ชายคนหนึ่ง เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย