ภาษาอังกฤษ

gets

ภาษาไทย
ได้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
getsตัวอย่างThe elephant gets fruit.คำแปลช้างตัวนี้ได้ผลไม้
gettingตัวอย่างWe like getting to know other people.คำแปลพวกเราชอบการทำความรู้จักคนอื่นๆ
getตัวอย่างYour tea will get cold if you do not drink it soon.คำแปลน้ำชาของคุณจะเย็นถ้าคุณไม่ดื่มมันเร็วๆนี้

การเชื่อมget

PersonPresentPast
Igetgot
he/she/itgetsgot
you/we/theygetgot
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย