ภาษาอังกฤษ

german

ภาษาไทย
คนเยอรมัน, ภาษาเยอรมัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
germanตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างGerman is hard.คำแปลภาษาเยอรมันยาก
germansตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe Germans like the month of September.คำแปลคนเยอรมันชอบเดือนกันยายน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย