ภาษาอังกฤษ

generation

ภาษาไทย
ยุค

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
generationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างOur generation likes coffee.คำแปลยุคของพวกเราชอบกาแฟ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย