ภาษาอังกฤษ

generally

ภาษาไทย
โดยทั่วไป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
generallyตัวอย่างWe generally eat fish on Friday.คำแปลโดยทั่วไปพวกเรากินปลาวันศุกร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย