ภาษาอังกฤษ

general

ภาษาไทย
ทั่วไป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
generalตัวอย่างIn general it is white.คำแปลโดยทั่วไปเนื้อสัตว์มันสีขาว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย