ภาษาอังกฤษ

garden

ภาษาไทย
สวน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
gardenตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe eat the fruit from my grandmother's garden.คำแปลพวกเรากินผลไม้จากสวนของคุณย่าของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย