ภาษาอังกฤษ

game

ภาษาไทย
เกม, การละเล่น, กีฬา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
gameตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhen does the game begin?คำแปลเกมนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย