fruit

คำแปล
ผลไม้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
eats
รับประทาน
กิน
fruit
ผลไม้
.
เด็กผู้หญิงกินผลไม้
0 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
eats
รับประทาน
กิน
fruit
ผลไม้
.
ผู้หญิงกินผลไม้
2 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
eat
รับประทาน
กิน
fruit
ผลไม้
.
พวกเรากินผลไม้
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย