ภาษาอังกฤษ

fruit

ภาษาไทย
ผลไม้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
fruitตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl eats fruit.คำแปลเด็กผู้หญิงกินผลไม้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย