ภาษาอังกฤษ

front

ภาษาไทย
ด้านหน้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
frontตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhose is the house in front of yours?คำแปลบ้านของใครอยู่ข้างหน้าบ้านของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย