ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

friends

คำแปล
เพื่อน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย