ภาษาอังกฤษ

frequent

ภาษาไทย
บ่อย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
frequentตัวอย่างIt is not frequent.คำแปลมันไม่เป็นประจำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย