ภาษาอังกฤษ

freedom

ภาษาไทย
เสรีภาพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
freedomตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe wanted to tell me about freedom.คำแปลเขาอยากที่จะบอกฉันเกี่ยวกับเสรีภาพ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย