ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

freedom

คำแปล
เสรีภาพ
He
เขา
wanted
อยาก
ต้องการ
to
ถึง
สู่
tell
บอก
me
ผม
ฉัน
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
freedom
เสรีภาพ
.
เขาอยากที่จะบอกฉันเกี่ยวกับเสรีภาพ
How
howmuch
เท่าไหร่
อย่างไร
much
howmuch
เท่าไหร่
มาก
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
freedom
เสรีภาพ
cost
ราคา
ค่าใช้จ่าย
?
เสรีภาพมีราคาเท่าไหร่
People
ผู้คน
love
ความรัก
รัก
ชอบ
freedom
เสรีภาพ
.
ผู้คนรักเสรีภาพ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย