ภาษาอังกฤษ

fourth

ภาษาไทย
ที่สี่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
fourthตัวอย่างApril is the fourth month of the year.คำแปลเมษายนคือเดือนที่สี่ของปี

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย